HB Service AB: Prislista juli 2008 (preliminär)

OBS ! Gäller bara UTANFÖR HB Services eget nät.

HB Service AB bygger och underhåller det optiska fibernätet och erbjuder anslutning till Internet. Utanför HB Services nät (som finns i Hindersby och Bäckby) hyr vi kommunens fibernät. Lappträsk kommun säljer inga anslutningar till slutkund.

Man kan beställa basunderhåll för 4:60 euro/månad (+ moms). Underhållet gäller bara nätförbindelserna fram till kundens brandmur (eller mediakonverter) och utföres då vi hinner. Behövs snabbare underhåll måste ett skilt underhållsavtal uppgöras. Arbeten som inte hör till underhållsavtal debiteras med 50 euro/tim (minst 1 timme).

Månadskostnaderna för Internetförbindelsen följer marknadspriserna och kan ändras. Trafik inom lokalnätet är gratis.

OBS ! HB Service AB har rätt att omedelbart stänga en anslutning som stör andra abonnenter (t.ex. sprider virus) eller används till olaglig verksamhet. Vi rekommenderar allvarligt både egen brandmur (router i hårdvara) OCH effektivt antivirusprogram. Men ännu viktigare är numera anti-trojanprogram (antispionprogram). Dessa kan gratis laddas ned från t.ex. http://free.grisoft.com/doc/1.

För en enkel anslutning behövs vanligen 1routerbrandmur, 2 mediakonvertrar (en hemma och en i växeln) samt nätanslutning i datamaskinen och två Ethernetkablar. För långa Ethernetkablar (koppar) rekommenderas ett åskskydd. Det finns också åskskydd för elnätet men de skyddar dåligt. DRA UT ELSTÖPSELN VID ÅSKA ! Routern har oftast anslutning av 4 datamaskiner, men det behövs Ethernetkablar från routern till varje maskin.

Anslutning av fiberkabel kräver vanligen fibersvetsning i bägge ändar. Varje anslutning måste få en fast IP-adress från HB Service AB. Inga andra IP-adresser får användas.

Anslutningsavgiften innehåller rätt att få epostadresser och www-adresser till domänen optodata.net (t.ex. förnamn.efternamn@optodata.net) för hela hushållet. Adresserna är ``alias'' som pekar på en existerande konkret adress och ändras inte fastän man byter leverantör. Ändringarna bara meddelas till oss.

HB Service AB ger i allmänhet INTE STÖD ifråga om hårdvara eller programvara utanför nätanslutningen (routern). Vi rekommenderar Christian Nyholm i Lovisa, tel. 050-531 7889 eller någon annan datastödsexpert.

HB Service AB GRÄVER INTE. Ta kontakt med någon lokal grävmaskinsägare eller Dan Nybondas i Lindkoski för kabelplogning, tel. 050-3745637.

Begär gärna specifik offert. Information om nätet på http://www.optodata.net !

Priser (endast för privata hushåll):

Med reservation för prisändringar. Begär offert för andra alternativ.

  0% 22%  
Anslutningsreservation 200 200 euro (avdras från anslutningsavgiften)
Anslutning i kommunens nät   ca. 1900 euro begär offert !
Anslutning till stomnätet 500 610 euro (beror på platsen, grävning ingår inte)
Hyresanslutning B (bunden 10 år) 19 23 euro/månad (fullständigt paket)
Hyresanslutning B (bunden 5 år) 35 43 euro/månad (fullständigt paket)
(också andra bindtider kan avtalas)      
Kommunens hyror mm. 6 7 euro/månad
Underhållsavgift (då vi hinner) 4:60 5:60 euro/månad
Underhållsavgift (snabbutryckning)     enligt särskilt avtal
Internetavgift (ny fiber) 16,5 20 euro/mån
Användning av domän optodata.net 8 10 euro/år (ingår i underhållsavgift)
Arbete utanför avtal 50 61 euro/timme eller enligt offert
Krävande installationsarbete 100 122 euro/timme
Utbildning, föredrag, mm. 100 122 euro/timme (+ förberedelser 50 euro/timme)
Resekostnader 35 43 euro/timme (över 1/2 timme) + biljetter
Kilometerersättning 44 44 cent/km (över 10 km)
       
Material (ungefärliga, följer dagspriserna):      
Mediakonverter 100 Mbit/s 115 140 euro (single mode WDM, 3 års garanti)
kopplingsfiber 2m 15 18 euro
10 m Ethernetkabel 10 12 euro
Åskskydd 20 24 euro
Fiberkabel (beroende på modell) 0,9 1,1 euro/mInternetavgiften ingår inte i månadsavgiften. I kommunens nät tillkommer alltid hyra för kommunens fiberkabel.

Mera info: Nisse Husberg, tel. 614056, 0457-0184 385

Servicetelefonen 018-445 2304

berättar om nätets skick och man kan tala in meddelanden i talsvaret.Nisse 2008-08-04