HB Service AB: Prislista 1.8 2008 (ungefärlig)

HB Service AB bygger och underhåller stomnätet fram till kopplingspunkten. Utanför Hindersby-Bäckby nät hyr vi kommunens fibernät. Nya kopplingspunkter byggs enbart ifall många anslutningar beställs SAMTIDIGT i samma område. Priserna gäller enbart PRIVATHUSHÅLL och MAXIMALT 4 DATORER per hushåll.

Vi uppmanar grannar att samarbeta för att sänka kostnaderna för installationen. Från kopplingspunkten framåt betalar abonnenten ALLA kostnader, både uppbyggnad och underhåll och kan anlita vem som helst för det. Om så önskas kan HB Service Ab sköta om abonnentens nät enligt gällande prislista. Det är också möjligt att göra arbetet själv - vi kan hjälpa med råd (50 euro/timme eller enligt offert).

Principen är att nätet är ÖPPET, dvs. bara förmedlar trafik. Tjänster får köpas varifrån som helst. HB Service AB har från år 2006 fiberanslutning till Internet, men andra operatörer får gärna användas också (men måste själv ordna anslutningen).

OBS ! HB Service AB har rätt att omedelbart stänga en anslutning som stör andra abonnenter (t.ex. sprider virus) eller används till olaglig verksamhet. Vi rekommenderar allvarligt både egen brandmur (router i hårdvara) OCH effektivt antivirusprogram SAMT antispionprogram (t.ex. http://free.grisoft.com/doc/1).

För en enkel anslutning behövs vanligen 1 router/brandmur, 2 mediakonvertrar (en hemma och en i växeln) samt nätanslutning i datamaskinen och två Ethernetkablar. För långa Ethernetkablar (koppar) rekommenderas ett åskskydd. Mediakonvertern och routern kan skyddas för åska med ett SNABBT åskskydd i eluttaget (men de skyddar dåligt). DRA UT ELSTÖPSELN VID ÅSKA ! Routern har oftast anslutning av 4 datamaskiner, men det behövs Ethernetkablar från routern till varje maskin.

Anslutning av kabel kräver vanligen fibersvetsning i bägge ändar. HB Service AB kan sköta svetsningen. Varje maskin måste få en fast IP-adress från HB Service AB.

Anslutningsavgiften innehåller rätt att få epostadresser och www-adresser till domänen Hindersby.net eller optodata.net.

HB Service AB ger i allmänhet INTE STÖD ifråga om hårdvara eller programvara utanför nätanslutningen (mediakonvertern). Vi rekommenderar Christian Nyholm i Lovisa, tel. 050-531 7889 eller någon annan datastödsexpert.

HB Service AB GRÄVER INTE (annat än stomkablar). Ta kontakt med någon lokal grävmaskinsägare eller Dan Nybondas (050-3745637) i Lindkoski för kabelplogning.

Begär gärna specifik offert.

Nätinformation på http://www.optodata.net !

Opa östnyylendskå op http://Lappnet.Hindersby.net !

Priser (ungefärliga):

Med reservation för prishöjningar. Begär offert för andra alternativ.

  0% 22%  
Anslutningsavgift i HB:s nät 1000 1220 euro (eller 23 euro/mån i 10 år), ej installation
Anslutningsreservation 200 200 euro (avdras från anslutningsavgiften)
Anslutning i kommunens nät   ca. 1900 euro (begär anbud)
Anslutning till stomnätet 500 610 euro (beror på platsen, grävning ingår inte)
Hyresanslutning B (bunden 10 år) 19 23 euro/månad (installation, ingen anslutningsavgift)
Hyresanslutning B (bunden 5 år) 35 43 euro/månad (installation, ingen anslutningsavgift)
Hyresanslutning M (ej inst.,1 mån) 25 30 euro/månad (ingen anslutningsavgift, EJ installation)
Kommunens kabelhyra (utanför H:by-B:by) 6 7 euro/månad
Underhållsavgift (då vi hinner) 55 67 euro/år (ca. 5 euro/mån)
Underhållsavgift (snabbutryckning)     enligt särskilt avtal
Internetavgift 16,5 20 euro/mån
Användning av domän Hindersby.net 8 10 euro/år (ingår i underhållsavgift)
Arbete utanför stomnätet 50 61 euro/timme eller enligt offert
Krävande installationsarbete 100 122 euro/timme
Utbildning, föredrag, mm. 100 122 euro/timme (+ förberedelser 50 euro/timme)
Resekostnader 35 43 euro/timme (över 1/2 timme) + biljetter
Kilometerersättning 44 44 cent/km (över 10 km)
Mediakonverter F2H 100 Mbit/s 115 140 euro (single mode WDM, 5 års garanti)
kopplingsfiber 2 m 15 18 euro
10 m Ethernetkabel 7 9 euro
fiberdosa FIBOX (3 uttag) 54 66 euro
åskskydd (nätkabel) 20 24 euro
fiberkabel (beroende på modell) 0,9 1,1 euro/m
annat material     gängse pris + transport + 10HB Service AB:s aktieägare får 170 euro rabatt på anslutningsavgiften. Avgiften betalas inte tillbaka, men kan säljas vidare.

Om man väljer hyresanslutning så ingår underhållsavgiften och ingen anslutningsavgift behöver betalas. Internetavgiften ingår däremot inte i månadsavgiften. Om man väljer hyresanslutning M så är uppsägningstiden en månad, men installationen ingår inte i priset. I hyresanslutning B ingår däremot installationen i hyran.

I kommunens nät tillkommer alltid en hyra för kommunens fiberkabel.

Mera info: Nisse Husberg, tel. 614056, 0457-0184 385.

Servicetelefonen 018-445 2304

berättar om nätets skick och man kan tala in meddelanden i talsvaret.Nisse 2008-08-04