Supporting Free Speech on the Net

Hindersby

In English
På svenska
Op östnyylendskå

Eepåstadressn e förnamm.bakettnamm[kattråmpå]Hindersby.net ellär Namm[kattråmpå]Hindersby.net

Vi kan int skriiv uut adressn för tå kåmmär he skrääppåst. Täför ska [kattråmpå] byytas uut moot @.

Jäär e ein lista opa namm.
Tåm måst staavas PRECIIS såm dåm e jäär (men å->a, ä->a, ö->o)!
Man fåår til exempel INT byyt uut Nisse moot Nils !
Bara byyt uut millanslaage millan för- å bakettnamm moot ein punkt. T.ex. Åke Nybondas bliir Ake.Nybondas
Millanslaag fåår int finnas i adressn.
Men he e ingan sjillna millan stoor å småå booksteevär (man kan noo skriiv nisse).

Man kan haa fleira oolika namm tiliika. Man kan sjick påst ååt Nisse.Husberg men he e liika braa ti annvend bara Nisse.


 • Hindersby skola
  HBservice
  Mats Antas
  Thomas Antas
  Niklas Anttila
  Bengt Ejvald
  Borre
  Jonna Grönstrand
  Minna Grönstrand
  Mona Grönstrand
  Ingmar Henriksson
  Gun-Britt Husberg
 • Matilda
  Nisse Husberg
 • Nisse
  Henrik Husberg
 • Hencki
  Mia Husberg
 • Mia Liljestrom
 • Mia
  Henrik.Liljestrom
 • Hencka
  Wiking Husberg
 • Wixo
  Gilla Husberg
 • Gilla
  Fredrik Husberg
 • Fredrik
 • FTTH
  Hanna Husberg
 • Hazzi
  Janne Husberg
 • Janne
  Allan Mickos
  Anders Mickos
  Åke Nybondas
  Karola Ollas
  Rune Ollas
  Teresia Ollas
  Anne Penninkangas
  Bjarne Petas
  Gunilla Petas
  Frans Storgårds
  Lasse Storgårds
  Tore Storgårds
  Lars-Erik Sundsten
 • Lasa
  Jukka Tulkki
  Anne Vickholm
  Inga Vickholm
  Nina Vickholm
 • Nina Wesslin

  Seinast endra: 28 mars 2006