Supporting Free Speech on the Net

Hindersby fibernät

Nu är det färdigpratat - nu bygger vi Hindersby fibernät. Teleoperatörerna säljer urusla "dataförbindelser" och regeringen lever kvar i stenåldern. Så vi bygger själva ett eget datanät med optisk fiberkabel - det enda framtidssäkra mediet utan kapacitetsproblem.

Lappträsk kommun beslöt dra kommunal vattenledning till Hindersby och vi lägger ned optisk fiberkabel i samma dike. Det är inte gratis, vi både betalar och arbetar med att lägga ned kabel OCH rör. Byabolaget Hindersby-Bäckby Service AB sköter det praktiska arbetet.

Största delen av sträckan (ca. 5 km) har grävts med täckdikningsmaskin och kabeln är placerad omkring 10 cm från röret så det är lätt att installera en sadel runt röret för vattenanslutningarna.

Första skedet byggdes från skolan och Daatastuvun till Söörneseendan. Klicka här för att se karta (470k) !

Bilder från grävandet i maj 2003 finns här

Bilder från svetsandet i september 2003 finns här

Hindersby fibernäts slutgranskning klar kl. 15:50 tisdagen den 9 september 2003. Klockan 20:50 körde vi för första gången över nätet !

Fredagen den 14 oktober 2003 hade vi stor NÄTINVIGNINGSFEST med KAFFI å KAKU på Daatastuvun.

Här finns det som tidningarna skrev.

Andra skedet byggdes hösten 2003 och våren 2004 och går till Oppbyyin och Brennskooin (beklagar de felaktiga namnen på kartan). Den 24 juni 2004 drogs den sista biten av stomnätet till Sjeggasbackan.

Information om nätbygget (8 april 2003)

Info om situationen den 11 november 2003 och (preliminära) kostnader.

Den logiska strukturen för nätet finns i den här figuren (190k) .

Den exakta kopplingen den 28 september 2004 finns här för Hopenbackan (330k) och här för Oppbyyin och Brennskooin (300k) Alla kopplingar i skarvdosorna är svetsade och alla paneler är inomhus. En 6-6-6-koppling i skarvdosorna ger full flexibilitet så att ingen omsvetsning behövs. Genom omkoppling i panelerna kan vilka förbindelser som helst fås till stånd. I exemplet nedan finns tre förbindelser mellan skolan och bageriet. Om man vill ha en till så kan man koppla i Daatastuvun (streckad) eller i andra ändan (streckad).

Klicka här för att se 6-6-6-exemplet

En panel är en ganska enkel grej. Nedan finns en schematisk ritning hur den ser ut:

Här står Ulf Grindgärds, ordf. för Finlands regionnät rf, och håller i panelen där fyra optiska fiberkablar kommer in till huvudnoden. Den svarta lådan till höger ovanför panelen är en Ethernet-switch och ovanför den syns den rutter (router) som ansluter vårt nät till Internet. Från ruttern går det en Ethernetkabel till en WLAN-station (i fönstret bakom Ulf) som via en relästation (repeater) är kopplad till en WLAN i Klinkas tork där en Smartbridge WLAN har kontakt till en mast i Lappträsk kyrkoby och ett ADSL-modem hos Lovisa telefonandelslag. Anslutningen är tillfällig och vi väntar på optisk fiberförbindelse till riksväg 6 och kommunens fiberkabel.

De sex grå lådorna i en rad till höger är mediakonvertrar som överför lasersignalen till Ethernet. De är anslutna med kopplingsfiber till panelen och med Ethernetkabel (cat5e) till switchen. Den svarta lådan längst ned till höger är en billig UPS som behövs för att skydda elektroniken från de halvsekundersavbrott som elbolagets automatiska brytare förorsakar ganska ofta.

Bilden är tagen den 30 september 2004. Klicka på bilden nedan för att få den större (200k). huvudnod

Bygg om din skogsvagn till en kabelvagn:

Om man har tillgång till en skogsvagn är det enkelt att med två stockar och litet svetsande tillverka en hållare för kabeltrummor. Kom ihåg att det behövs en ordentligt lastare för att lyfta de stora kabeltrummorna upp på vagnen. En vanlig skogslastare räcker inte. Klicka på bilden för att få en större version.

kabelvagn

Ritning i PDF-format (Acrobat Reader är gratis).

Uppdatering: 30 september 2004