Supporting Free Speech on the Net Hindersby by
(Det här är mina personliga Hindersby-sidor. De uttrycker enbart mina egna åsikter och tyngdpunkter. De är INTE lika på olika språk. Nisse)

Dessa sidor uppdateras inte mera - se Hindersby portal
Op
östnyylendskå På svenska In English Suomeksi


Nisses superbreidbaand Datatips Grev täär du staar
Ingas bageri
HB Service AB

1 juli 2007: Så gott som hela byn har nu stomkabel - det är bara att koppla in husen. Se fiberkarta år 2008 !

27 mars 2006:

NU ÄR DET FIBER HELA VÄGEN !!

Men nog har det varit mycket krångel. Den 23 mars började linjen till Kouvola fungera, men det var ännu problem att få den att fungera till Hindersby och det gick först i dag klockan fem före fem.

Det gamla nätet går ännu till slutet av april 2006, men de som vill använda det nya nätet skall sätta in ny port mot Internet (gateway) med adressen:

192.168.100.254

och nya DNS:ar (namnservrar): 62.220.235.201 och 62.220.225.246 (föråldrade ! Se Inställningar ! )

GAMLA NYHETER

line

Hindersby är en by i Lappträsk socken i Nyland (norr om Finska viken). För ca. 800 år sedan kom de första svenskarna hit och började odla upp bygden som då troligen var jaktområde för tavasterna. Det är bara en hypotes som ingen kan bevisa. Vissa anser att svenskarna bott här längre. Varifrån de kommit vet man inte heller med säkerhet.

Hindersby betyder Hindriks by (eller Henriks by). Genitiven av Hindrik är alltså Hinders- och används i sammansättningar som Hindersson (Hindriks son). Troligen kommer namnet från den första bofasta bonden.

Hindersby är en typisk bondby. Den har fyra bydelar: Oppbyyin, Tjeeldbyyin, Hoopenbackan och Sjeggasbackan. Översatt till modern svenska är det Uppby, Källby, Hopenbacken och Skäggasbacken. Men vi talar en gammal svenska med drag ända från förvikingatid.

ÅSKA:

Dra ut stöpseln till elnätet, men INTE fibern ! Långa kopparkablar mellan mediakonvertern (som är kopplad till fibernätet) och datamaskinen borde ha åskskydd.

Hindersby.net

Den 9 septembär 2003 öppnade vi Hindersby.net som är en så kallad "domän", alltså en adress på Internet.

Det är nu möjligt att sätta in nätsidor (hemsidor) på Hindersby.net men man kan ha dem rent fysiskt i någon annan maskin (hos en operatör). Vi kan också hyra nätsidor i en underdomän i våra näthotell i Danmark och Stockholm. Det går också att öppna en nätbutik gratis i Stockholm:

Scorpiondata .

Likaså är det möjligt att få en Hindersby.net epostadress, till exempel Nisse[kattråmpå]Hindersby.net, men man måste ha ett epostkonto hos en operatör eftersom vi ännu inte kan erbjuda annat än en adress (en alias).

[kattråmpå] ovan bör ersättas med @, men den fullständiga adressen får inte skrivas ut på nätet där sökmaskiner kan hitta den för då får man massor av skräppost.

Fördelen med en Hindersby.net-adress är att den är lätt att komma ihåg för alla och att den inte ändras fastän man byter operatör (men man måste meddela oss om bytet). Och så är det ju en så vacker adress !

Den som vill ha en epostadress eller nätsida till Hindersby.net skall skicka ett epostmeddelande till Nisse Husberg eller ringa 019-614056. Utbölingar får inte adresser till vår domän utan en mycket god orsak (till exempel att man är född i Hindersby fastän man bor på annat håll). Däremot går det bra för vem som helst att använda domänen optodata.net (aliasdomän) för nätsidor och epost.

OBS ! Den gamla adressen både till hemsidan och eposten förblir i bruk !

Lista på epostadresser

Lista på vävsidor

Hindersby fibernät

Då Lappträsk kommun började bygga vattenledningar i Hindersby våren 2003 beslöt vi att samtidigt bygga ut ett optiskt fibernät för datatrafik eftersom det var omöjligt att få snabba förbindelser till Hindersby på annat sätt. Hindersby fibernät startades den 9 september 2003:

Hindersby fibernät

Utbyggnaden av stomnätet var färdig den 24 juni 2004.

line

Sidan senast ändrad den 9 februari 2008.