Datanäten ersätter telefonnätet

Så trevligt att Jan-Erik Frostdahl tog sej tid att debattera om bredband (JT 12.2). Det har varit svårt att få någon att försvara teleoperatörerna.

Det är mycket förståeligt att teleoperatörerna tar illa upp då man berättar att telefonnätet så småningom försvinner, men det är inte en bra idé att skjuta budbäraren även om han kommer med dåliga nyheter. I stället borde telebolagen beakta varningarna i god tid och gå över till datanätsidan. I annat fall är det bara en tidsfråga då konkursen står för dörren. Vasa Läns Telefon tycks i alla fall vara på rätt spår om man får döma av Erik Sjöbergs taltur vid "Morgondagens IT-infrastruktur"-seminariet i Vasa den 21 januari. Han sade då att VLT blivit en "rörfirma", dvs. bygger rörledningar som man senare kan dra in optisk fiber i. Det är ganska förståndigt.

I framtiden kommer telefoni, på grund av det låga kapacitetsbehovet, att kosta mycket litet om det ens lönar sej att skicka ut räkningar. Redan nu kan man ringa gratis inom Bredbandsbolaget i Sverige (de har 350 000 kunder).

Bredband (minst 5 Mbit/s) är inte detsamma som Internet. Tvärtom är Internet, som namnet visar, ett protokoll som binder ihop en mängd olika nät - allt från långsamma telefonnät till supersnabba optiska fibernät. Det är just det som ger IP (Internet Protocol) en så oerhörd flexibilitet som telefonnäten aldrig ens kommer nära. Vi behöver inte ha optisk fiber över hela världen förrän vi kan börja använda bredband utan kan i lugn takt bygga ut fibernätet billigt genom att kombinera grävandet med dragning av vattenledningar mm.

Det är mycket bra att bygga ut ADSL så att folk blir av med de otroligt långsamma modemen och lika långsamma ISDN. Men man måste inse att kopparbaserad teknik snart står vid vägens ända. Alltså måste de flesta förr eller senare skaffa optisk fiber. Det är helt vansinnigt (för kunden) att skaffa nya modem vart och varannat år om det går att skaffa en fiberanslutning som är framtidssäker. I längden blir det mycket billigare än att hela tiden byta ut boxarna även om teleoperatören givetvis gillar ett sådant förfarande.

Märk väl ordet "kan" i pratet om vilken kapacitet xDSL kan klara av. I verkligheten fungerar ADSL (och xDSL) inte med hög kapacitet i gamla telefonkablar. I Borgå folkhögskola var det ett elände att hitta ett trådpar som kunde överföra ens 2 Mbit/s och det var ganska nära centralen. Så tro inte ett ord av löftena förrän er egen kabel är uppmätt och konstateras klara den hastighet ni vill ha. Redan för 20 år sedan uppmätte vi i Tekniska högskolan mycket höga överföringshastigheter i telefonkablar, men det måste vara nya och homogena kablar utan kopplingsboxar och förgreningar.

Pratet om att "lyssna på kunden" är bara ett billigt trick. Behovsundersökningar fungerar bra enbart inom mogna branscher där utvecklingen är långsam (telefoni). De fungerar inte alls inom dynamiska nya områden med snabb utveckling som karakteriseras av nya uppfinningar (datanäten). Ingen kund kan förutse sina behov därför att de inte har en aning om vilka nya innovationer som kommer ens inom de närmaste åren och undersökningar som görs är helt föråldrade innan de är sammanställda.
Nisse Husberg 2003-02-14