Äkta bredband = optisk fiber

Datanät

Vanliga frågor Bygga fibernät

Vad är ett datanät ?

Ett äkta datanät är paketbaserat, decentraliserat, symmetriskt och "dumt".

För att uppnå tillräcklig flexibilitet måste nätet baseras på paket. Det fungerar alltså inte som telefonnätet där en centralfröken (numera automatiserad och digitaliserad) kopplar en linje till en annan linje. I stället fungerar datanäten som posten. Man sätter informationen i ett paket och skriver adressen på det. Därefter levererar posten paketet till mottagaren på effektivast möjliga sätt utan att veta vad som finns i paketet.

Detta leder till stor flexibilitet. Inom telefontekniken försöker man sälja "tjänster" och vill då veta vilket slags information som skickas. Därefter handhas informationsöverföringen av specialiserade växlar som kan vara nog så effektiva, men dyra och inflexibla.

Decentralisering är också viktig för flexibiliteten. Nätet ser ut som ett hönsnät och det finns oftast många olika rutter fram till mottagaren. Det går att klippa ut en bit av nätet utan att det slutar fungera, annat än för den biten. Lika lätt går det att ansluta nya bitar till nätet.

Ett datanät är helt symmetriskt och det är ingen principiell skillnad mellan noderna. I ett telefonnät finns det producenter och konsumenter av tjänster, men i ett datanät är alla likvärdiga (utom ifråga om anslutningskapacitet). Speciellt i IT-samhället där produktionen av varor flyttas allt mer till länder med billig arbetskraft och också de traditionella servicebranscherna går bakåt är det viktigt att kunskapsbaserad produktion och digitala tjänster kan erbjudas över hela landet.

Ett datanät måste vara "dumt" för att det skall vara tillräckligt flexibelt. Intelligens begränsar lätt utvecklingen eftersom den inte kan klara av nya tillämpningar utan dyr och långsam utbyggnad. David Isenberg skrev 1998 "Rise of the Stupid Network" då han arbetade på At&T och blev allt mer frustrerad över telebolagens långsamma utveckling. Han kritiserar telebolagens nät för att vara alltför specialiserade, inflexibla, långsamma, dyra och komplicerade. Se

http://www.isen.com/papers/Dawnstupid.html

Bredband: Hela idén med bredband är att man skall kunna använda videobaserade tjänster över nätet. Detta är grunden till en mängd andra tjänster som konferenser över nätet mm. Och då måste nätet kunna överföra minst 5 Mbps (Megabit/sekund). I annat fall blir bilden ryckig eller av dålig kvalitet. Bra kvalitet är betydligt bättre än nuvarande TV-bild. Bilder som ändras långsamt kan komprimeras (stillbilder närmare 100 %) men t.ex. sportbilder är det svårt att komprimera alls. Därför kräver videoöverföring av GOD KVALITET nog 5 Mbps.

Kapacitetsutvecklingen är snabb. Behovet fördubblas varje år. Enligt Telia Research (juni 2002) kommer behovet per hushåll at vara 2 Mbit/s år 2006. Även om utvecklingen försenas så kommer ADSL även i bästa fall att vara för långsamt nån gång mellan 2006 och 2010. För överföring av video- och TV-signal lämpar det sej inte alls.


Teknik för bredband
Datanät är inte telefonnät
Är Finland bäst på IT ?

Last modified: Fri Nov 7 10:01:05 EET 2003