Bredband blev smalband

Nisse Husberg, 28 januari 2004

Rubriken i Hbl den 28.1 2004 ger helt felaktig bild av den s.k. nationella bredbandsstrategin.

  1. Det blev inget bredband utan smalband som inte kan användas för TV och inte för framtida videobaserade tjänster utan fungerar bara för epost och surfande.

  2. Den strategin leder in i en återvändsgränd och ett nytt fibernät måste i alla fall byggas till år 2010 för att täcka behoven.

  3. Satellitkommunikation är definitivt olämplig för datanät. Bör användas endast i ödemarker.

  4. Digitaltelevision är ännu olämpligare. Duger bara till röstning i misstävlingar.

  5. Teknikneutralitet är bara undanflykt för inkompetens i utvärderingen av olika alternativs lämplighet.

  6. Marknaden består bara av lokala telefonmonopol som motarbetar all utveckling av datanät därför att telefonin då blir nästan gratis och monopolen går i konkurs. Det är att sätta getabocken att vakta kållandet.

  7. Utredarna har ingen kompetens inom datanätsområdet. De representerar bara gammal telefonteknik och byråkrati.

  8. Det "dyra" fibernätet skulle kosta omkring 4 euro per månad och hushåll enligt arbetsgruppens egna beräkningar. Och det måste i alla fall byggas.

  9. I Europa har Sverige kommit mycket långt och nästa sommar är det bara två kommuner där som inte bygger bredbandsnät. En del regioner i Italien är också mycket långt på fibernätssidan. I de flesta länder pågår planering av regionala fibernät. USA är efter Europa.

  10. De asiatiska länderna är långt före oss. Koreas regering sätter nästan 1 miljard dollar på att bygga fiber till varje hushåll. I Japan har redan en miljon hushåll fibernät.

I Finland är det bara kommuner och byar som bygger fibernät. Närpes har redan startat sitt nät som en av de första och att det varken är för dyrt eller svårt att bygga visar lilla Hindersby fibernät som jag skriver detta ifrån. Från planering till start tog det bara ett halvt år.

Kortsyntheten är det mest karakteristiska draget i dagens Finland, både inom marknaden och inom politiken. I längden blir det dyrt. Den "nationella strategin" till trots planeras det fibernät på många håll i Finland av framsynta människor. Kapitalbehovet i början är stort, men det är väl för mycket begärt att staten ens skulle garantera lån så räntan skulle bli lägre.

Nisse Husberg
HindersbyNisse Husberg 2004-02-05