Fibernätet är billigt

Nisse Husberg, 4 december 2003

Den s.k. strategiarbetsgrupp som föreslår att vi skall använda gammal teknik för att bygga ut bredband i Finland har helt missat teknikens begränsningar. Fibernät är kantänka för dyrt. Problemet är bara det att vi måste bygga fibernät i alla fall förr eller senare. Med arbetsgruppens "strategi" får vi betala en hel del extra.

Sist och slutligen är 2,5 till 8 miljarder inte så mycket för en miljon anslutningar. Det blir bara mellan 2500 och 8000 euro per anslutning. Det kan verka mycket, men då amorteringstiden för fiber är mycket lång, kanske upp till 30-50 år så blir månadskostnaderna mellan 4:20 och 22:20 euro !

Dessutom är nog beräkningarna ganska höga. Med erfarenhet av Hindersby fibernät kan jag säja att man kan komma ned till en tiondedel av de här kostnaderna i bästa fall om man följer med vattenledningsgrävande och sätter in talkoarbete. Det är inta alltid möjligt i tätorterna, men där är det å andra sidan så många fler som delar på kostnaderna.

Vem har sagt att staten skall betala allting ? Vi har grävt helt på egen hand i Hindersby, men det är nog i allmänhet nödvändigt med stöd i form av långa lån eller lånegarantier. Då klarar de flesta kommuner av att själva bygga fibernät. Problemet är höga kapitalkostnader i början. Sedan kostar nätet så gott som ingenting. Det är nämligen helt annorlunda än telefonnätet som måste ha centraler. Ett datanät har bara aktiva apparater ute hos slutkund plus ett fåtal enkla och mycket billiga växlar (typ 20-60 euro) samt helst en ordentlig brandmur.

Det är för mej en gåta hur en arbetsgrupp på Kommunikationsministeriet kan vara så ovetande om hur datanät byggs upp - speciellt som dess uppgift är att utreda just datanät. Men sammansättningen var också mycket speciell, bara byråkrater och telefonmänniskor. Inte en enda expert på datanät. Sådana finns nog i Finland, bland annat i Tekniska högskolan. Jag kan på rak arm rekommendera professorn i telekommunikation, Hannu Kari, som också har lång erfarenhet från industrin. Men kanske avsikten var att undvika obehagliga avvikande åsikter i ett betänkande som stöttar de gamla telemonopolen.

Teknikneutralitet körs fram av arbetsgruppen, men i själva verket är den ytterst partisk. Betänkandet går hårt emot den enda framtidssäkra tekniken, fibernät, men stöder det gamla telefonnätet och kufiska lösningar som satellit (lämplig enbart för TV-sändningar). Arbetsgruppen har tydligen inte heller märkt att det är stor brist på frekvensband eller kanske den litar på framtida uppfinningar ?

Nu är det bara så att det finns en naturlag som uttrycks i Shannons teorem (grundkursen i telekommunikation) som säjer att över ett visst frekvensband kan man bara sända en begränsad mängd information OBEROENDE av teknik. Så det är onödigt att hoppas på uppfinningar.

Man kan minska täckningen för radioceller så att mindre antal kunder delar på kapaciteten, men i tätorter kommer vi då kvickt ned till mycket små celler (typ 10-20 meter). Dessa måste bindas samman med fiberkabel. Men visst kan man kalla ett sådant nät för radionät om man vill - jag kallar det fibernät.

Hela betänkandet är en samling fromma förhoppningar med ytterst få konkreta förslag. En positiv punkt hittade jag och det är stödet till öppna standarder, visserligen i mycket vag form det också.

Det är sannerligen synd om Finland ifall det här är vår framtida strategi. En bra infrastruktur är en absolut nödvändig förutsättning för framgång inom IT-samhället. Den kan inte ge tydligt påvisbara kvartalsvinster lika litet som vägarna kan, men det märks nog i längden om den saknas. Om gamla behov skall styra utvecklingen så har vi inte en chans i konkurrens med andra länder som ser framåt. Vilka "behov" låg som grund för de första radiotelefonerna som Nokia byggde ?

Och vad är så olika i Finlands och Sveriges samhällsstruktur att vi inte behöver fibernät ?

Arkivera betänkandet för historieskrivarna och tillsätt en IT-kommission av experter. Vi måste inte alltid vara tvärtemot Sverige, speciellt om de gör nånting klyftigt.

Nisse Husberg
tekn.dr.
professor (pro tem) i datateknik
Nisse Husberg 2004-02-05